W Bazylice – Sanktuarium, już w pradawnych czasach, powstawała pewna Confraternita (Bractwo) z przywilejami i bullami papieskimi, czyli stowarzyszenie osób, niekiedy oddalonych i nieznających się wzajemnie, jednak połączonych wspólną czcią dla Św. Michała Archanioła i cieszących się wsparciem modlitewnym wspólnoty zakonnej w doniosłym Sanktuarium.

Ten rodzaj zrzeszenia religijnego, ma swój poczatek już w VIII w. Oficjalnie zatwierdzone zostało dopiero w 1555r. przez papieża Juliusza III.

Confraternita ma na celu:

 • szerzenie czci Księcia Zastępów niebieskich Św. Michała Archanioła, oraz wszystkich Aniołów, ze specjalnym uwzględnieniem Anioła Stróża.
 • Wyznawanie tej czci w pełnej zgodności z nauczniem Papieza i aktywna współpraca z biskupami i księżmi.
 • Wzywanie w każdym czasie pomocy i ochrony Św. Archanioła w obronie Kościoła, Chrystusa i Ludu Bożego zmierzającego do Ojczyzny niebieskiej.

Kto chce uczestniczyć w tym dziele, zobowiązuje się do:

 • wyznawania całym swoim życiem w słowach i czynach, że jest chrześcijaninem
 • zwalczania każdej formy zła istniejącego w społeczeństwie, obrony praw Bożych i wartości chrześcijańskich, życia w łasce uświęcającej korzystając z częstej Spowiedzi i Komunii Św.
 • słuchania lub czytania Słowa Bożego i opierania na nim własnego codziennego życia
 • uczestnictwa (samemu lub z grupą, do której się przynależy) w świątecznej Mszy Świętej i w tej, którą się odprawia dla grupy do której się przynależy
 • kochania z dziecięcym zawierzeniem Najświętszej Maryji, Matki Jezusa i Matki Kościoła oraz częstej modlitwy różańcowej
 • adorazji Najświętszego Sakramętu przynajmniej przez godzinę w ciągu miesiąca
 • jeśli to możliwe, codziennej modlitwy Koronką Anielską, lub przynajmniej odnowienie aktu zawierzenia Św. Michałowi Archaniołowi
 • Świętować z większą czcią i pobożnością, święta ku czci Wielkiego Archanioła to jest: 8 maja (Objawienie się świętego Michała na Gargano), 29 września (święto patronalne Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała), 2 października (wspomnienie liturgiczne Aniołów Strużów)
 • Codziennej modlitwy w intencjach Ojca Świętego
 • Wyznawania pełnej wierności biskupowi oraz proboszczowi, który go reprezentuje na terenie parafii

Centralną siedzibą tego pobożnego stowarzyszenia jest Niebiańska Bazylika Św. Michała Archanioła na Monte Sant`Angelo na górze Gargano, jego generalnym Ojcem Dyrektorem jest Rektor tegoż Sanktuarium.

Wszyscy mogą zapisać się do Confraternity, również niepełnoletnia młodzież i dzieci, którzy chociaż są niezdolni do wypełniania zobowiązań Confraternity, mogą zostać powierzeni pod opiekę Św. Michała przez rodziców. Zapisów można dokonywać jako członek zwykły lub jako odpowiedzialny za grupę, który:

 • będzie się troszczył o aktywność własnej grupy, w tym, przynajmniej o jedną wspólną Mszę Świętą w miesiącu z katechezą, najlepiej przeprowadzoną przez własnego proboszcza lub kapłana.
 • Będzie przesyłał do siedziby w Monte Sant`Angelo relację z rocznej działalności. Podczas pielgrzymki do Sanktuarium, spotka się z Ojcem Dyrektorem, dla wymiany doświadczeń oraz dostarczenia mu informacji i uaktualnień na temat własnej grupy.

Wszyscy członkowie są wspominani i polecani opiece Św. Michała Archanioła podczas każdej liturgii, którą się odprawia w Świętej Grocie. Oprocz tego za wszystkich żyjących członków oraz w ich potrzebach, odprawia się Mszę Świętą w pierwszym dniu, każdego miesiąca oraz w święta:

 • Objawienie Pańskie (Trzech Króli), Ofiarowanie Pańskie (2 luty),
 • Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Objawienie się Św. Michała na Gargano (8 maja),
 • Poświęcenie Groty dla kultu chrześcijańskiego (29 września),
 • Święto Aniołów Stróżow (2 października),
 • Boże Narodzenie (25 grudnia)

Można też powierzać zmarłych. Za zmarłych członków jest odprawiana Msza Święta: 15 każdego miesiąca, w Środę Popielcową, we wspomnienie Św. Józefa (19 marca), w rocznice czwartego objawienia Archanioła z 1656r. (25 września) oraz 30 grudnia.

Zapisów można dokonywać bezpośrednio w Sanktuarium wpłacając pewną ofiarę. Jako świadectwo otrzymuje się specjalną książeczkę z podpisem Ojca Dyrektora. Żyjący członkowie każdego roku powinni odnowić przynależność, przedkładając książeczkę w Sanktuarium (osobiście lub pocztą), otrzymując nowy wpis z potwierdzeniem, oraz dokonując przewidzianej wpłaty. W przypadku nie odnawiania przynależności przez trzy lata następujące po sobie, oraz nie skontakowaniu się z Sanktuarium, traci się wszystkie prawa i przywileje. Jeśli ktoś jest zapisany jako zmarły, nie ma potrzeby odnawiania przynależności.

Biuletyn sanktuaryjny Michael  jest oficjalnym  czasopismem Confraternity. Wszystkim członkom oraz odpowiedzialnym proponuje się prenumeratę czasopisma.

Na terenie Polski prężnie dziają i rozwijają się: Czciciele oraz Rycerstwo Świętego Michała Archanioła.

Il bollettino del Santuario, Michael, è l’organo ufficiale della Confraternita. Ai responsabili e soci se ne consiglia l’abbonamento.