Z Polski … w muzyce

Spośród wielu działań pożądanych i zaprojektowanych przez błogosławionego Bronisława Markiewicza na rzecz młodych ludzi, wyróżnia się zespół: urodzony w 1895 roku jako prosta grupa muzyczna, w ciągu tych 123 lat stał się prawdziwą orkiestrą złożoną z ponad 30 elementów między wiatrem a mosiądzem. W niedzielę, 2 września o godz. 20.00…...

Read more

Inauguracja nowego organu

Sanktuarium Archanioła Michała jednomyślnie uznano za wspaniałe i wyjątkowe miejsce na świecie. Przez wieki Jaskinia Świętego wita tysiące pielgrzymów, pragnących pokoju, miłosierdzia i przebaczenia, przeżywa spotkanie z Jezusem w sakramentach Pojednania i Eucharystii, a także w czasie modlitwy i kultu, społeczności i osobiste , Niemal zawsze głównym instrumentem towarzyszącym wszystkim…...

Read more