Padri Micheliti

Niesamowite jest to miejsce. Oto dom Boga i drzwi do nieba. W grocie tej ludzkie grzechy bedą przebaczone.

Księża Michalici

Pierwsze zawołanie inspirowane postacią i imieniem Św. Michała (Mi-ka-’El: „Któż jak Bóg”) wyraźnie wskazuje na Boga jako jedyny sens życia.

Drugie zaś („Powściągliwość i Praca”) podkreśla jego charyzmat oraz styl życia. Zakonnik Zgromadzenia Św. Michała Archanioła realizuje swoje powołanie w duchu powściągliwości, rozumianej jako wolności od wszelkich uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, dominacja nad namiętnościami i prawdziwy wewnętrzny pokój, który poz

wala służyć Bogu w całkowitej i pełnej miłości dyspozycyjności innym, w szczególny sposób młodzieży i dzieciom opuszczonych i zaniedbanym.

Innym elementem charakteryzującym działalność Michalitów jest praca w trzech wymiarach: duchowym, intelektualnym i fyzycznym. „Powściągliwość i Praca”: konkretne zaproszenie do działania dla dzisiejszego świata i dzisiejszego społeczeństwa, przytłoczonego konsumpcjonizmem i dążeniem do dobrobytu. Jest to zaproszenie do ponownego odkrycia prawdziwych wartości trzeźwości, sprawiedliwości i jedności. Dlatego w swej pracy duszpasterskiej księża Michalici zwracają szczególną uwagę na młodzież i dzieci, ludzi jutra, zarówno w ich pracy parafialnej, jak i poprzez tworzenie domów oraz ośrodków dla sierot i dzieci opuszczonych.

Michelici realizują swój charyzmat także poprzez głoszenie misji ludowych, poprzez głoszenie rekolekcji, publikacje, troskę o powołania kapłańskie i zakonne, posługę w parafiach i sanktuariach. Swą działalność duszpasterską prowadzą w Polsce, na Białorusi, Ukrainie, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Kanadzie, Nowej Gwinei, Argentynie, Paragwaju, Dominikanie, Antylach Holenderskich.

We Włoszech, gdzie duchowi synowie Ojca Bronisława, dzięki szczególnej łasce Pana, zostali wezwani do pieczy i posługi w prestiżowym Sanktuarium na Monte Sant’Angelo, poświęconym ich opiekunowi. Księża pełnią także posługę w Castel Sant’Elia (prowincja Viterbo), gdzie pracują w parafii i sprawują pieczę nad Papieskim Sanktuarium Najśw. Matki Bożej „Ad Rupes” („w skale”), które jest także siedzibą dla ich Włoskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Oprócz tego Zgromadenie posługuje w Rzymie, w kościele „Quo Vadis” i w parafii „Sant’Ottavio Cc. Mm”. Na terenie tego kraju powierzono Zgromadzeniu również inne parafie, wraz z odpowiednim zapleczem oratoryjnym dla dzieci młodzieży, w tym Nepi (prowincja Viterbo), oraz Crescentino w prowincji Vercelli.

Donate Now

Let’s start doing your bit for the world. Donate a little.