Jak św. Franciszek

Bracia Mniejsi z Apulii i Molise mają za patrona św. Michała. Archanioł był szczególnie czczony przez św. Franciszka, który również obchodził post i pokutę na jego cześć. Legenda głosi, że Biedaczyna z Asyżu w drodze do Ziemi Świętej wspięła się na górę Gargano i dotarła do Sacra Grotta: nie uważając…...

Read more

„Święto objawień”: znaczenia i bohaterowie 8 maja

„Uważam, że nie ma lepszego sposobu na wprowadzenie dzisiejszej uroczystej ceremonii, niż powtórzenie znaczących słów, które można odczytać przy górnym wejściu do Bazyliki:„ Straszne i cudowne jest to miejsce; to jest Dom Boży i Brama Niebios”. Zaskakujące jest to, jak obdarzyło nas miłosierdzie Boże, wybierając Świętą Grotę na świątynię swojego…...

Read more

„Jak cię umiłowałem”: myśl o niedzieli

V Niedziela Wielkanocna. Miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Jezus widzi swoją zbliżającą się mękę jako uwielbienie swoje i Ojca i daje swoim przyjaciołom nowe przykazanie miłości, wskazując także na jej nieograniczoną „miarę”: kochać innych tak, jak umiłował nas sam Jezus. Niech Archanioł chroni nas, a Bóg Ojciec uzdalnia nas do…...

Read more

Święto Błogosławionego Bronisława: obrazy

Na zakończenie nowenny studiów i przygotowań do święta liturgicznego, 30 stycznia Kongregacje św. biedni, zmarginalizowani, a przede wszystkim dzieci i młodzież. W tym dniu odbyła się modlitwa dziękczynna do Pana za dar błogosławionego założyciela i jednocześnie błaganie o jak najszybsze uznanie go za świętego przez Kościół powszechny. Do uhonorowania postaci,…...

Read more

„Chrzest Pański”: obrazy

5 stycznia w Bazylice odbyła się szczególna uroczystość, popularnie nazywana „Chrztem Pańskim”. Jest to obrzęd, który ma swoje korzenie na chrześcijańskim Wschodzie: w pierwszych wiekach bowiem dzień Objawienia Pańskiego nie był upamiętniany przybyciem Mędrców, ale właśnie Chrzest Chrystusa w Jordanie. Św. Grzegorz z Nazjanzu stwierdził: „Chrystus przyobleczony jest w światło,…...

Read more

Objawienie Pańskie

Objawienie Pańskie, czyli objawienie się Pana, jest świętem powszechności wiary: Jezus objawia się wszystkim ludziom, ponieważ przyszedł dla wszystkich. Izajasz zaprasza naród żydowski powracający z wygnania do radości i nadziei. Jest to fragment zapowiadający powszechne zbawienie. Nawet poganie są wezwani do Kościoła i do uczestniczenia w Bożych obietnicach, o czym…...

Read more

„Otwarcie się na Kościół synodalny”

Niedziela 2 stycznia, ks. Franco Moscone wszedł na Górę Archanioła i celebrował Boskie Tajemnice w Świętej Grocie: „Cieszę się, że mogę przeżyć część tego dnia tutaj w Monte Sant’Angelo, w tym sanktuarium tak pięknym i kochanym przez chrześcijaństwo i przez tak wielu ludzi, których wciąż rosną nawet w okresie pandemii;…...

Read more

Święto radości i światła: życzenia świąteczne

Droga, jesteśmy na Boże Narodzenie iz radością przychodzimy do Was, aby złożyć najlepsze życzenia. W tych dniach Słowo Boże przedstawia nam największych Świadków, którzy uwierzyli i zawierzyli Panu: weszli z Nim w wielką relację miłości, karmiąc głęboką wiarą, oddając się całkowitej dyspozycyjności, przyjmując postawę pokory, radości i kontemplacja. Józef z…...

Read more

Brak zielonej przepustki do sanktuarium

Od 6 sierpnia dekret z 23 lipca 2021 r., nr. 175, zawierający pilne środki postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i bezpiecznego prowadzenia działalności społecznej i gospodarczej: wśród różnych przepisów przedstawia zieloną przepustkę jako rodzaj „paszportu”, dzięki któremu będzie można uzyskać dostęp do szeregu usług i obiektów. Jak zostało to wyraźnie…...

Read more

Dzień dla kapłanów: obrazy

18 czerwca, po przymusowej przerwie – z powodu pandemii – zeszłego roku, księża Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo udali się ponownie do Monte dell’Arcangelo, aby świętować Dzień Uświęcenia Księży. Dla duchowieństwa diecezjalnego jest to wydarzenie naprawdę ważne i głęboko odczuwane: jest okazją do spotkania i braterstwa; to chwila…...

Read more