In Evidenza

„Św. Michał, Paladyn legalności”

„Dzisiaj zwracamy się do św. Michała, do Tego, który jako pierwszy walczył o prawowitość, czyli o szacunek dla porządku, który Bóg zapisał w swoim stworzeniu” – to słowa, którymi ks. Ladislao Suchy wprowadził poranną uroczystość w piątek 9 września, której przewodniczył ks. Franco Micciché i który zarejestrował udział Sycylijskiej Delegacji…...

Read more

Jak San Michele w obronie ludu

Po stoczeniu bitwy w niebie i pokonaniu sił zła, św. Te cechy Archanioła można słusznie podsumować w zasługującej i koniecznej pracy karabinierów, we wszystkich konkretnych zadaniach: od represjonowania zbrodni po obronę i nadzór terytorium, a nie ochronę naturalnej fauny i dziedzictwo krajobrazowe. Generał Arturo Guarino przybył do Sanktuarium 15 września…...

Read more

„Powierzamy Ci naszą posługę”

Po południu 26 lipca w sanktuarium odbyły się dwie „pielgrzymki kapłańskie”. Istotnie, u stóp Archanioła delegacja Skalabryńczyków pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego ks. Gianni Borin: kapłani Zgromadzenia, pochodzący z różnych stron świata, którzy przez trzy miesiące będą zgromadzeni w Loreto, aby pogłębić swoją rolę jako formatorów postulantów i seminarzystów. Wraz z…...

Read more

Jak św. Franciszek

Bracia Mniejsi z Apulii i Molise mają za patrona św. Michała. Archanioł był szczególnie czczony przez św. Franciszka, który również obchodził post i pokutę na jego cześć. Legenda głosi, że Biedaczyna z Asyżu w drodze do Ziemi Świętej wspięła się na górę Gargano i dotarła do Sacra Grotta: nie uważając…...

Read more

„Święto objawień”: znaczenia i bohaterowie 8 maja

„Uważam, że nie ma lepszego sposobu na wprowadzenie dzisiejszej uroczystej ceremonii, niż powtórzenie znaczących słów, które można odczytać przy górnym wejściu do Bazyliki:„ Straszne i cudowne jest to miejsce; to jest Dom Boży i Brama Niebios”. Zaskakujące jest to, jak obdarzyło nas miłosierdzie Boże, wybierając Świętą Grotę na świątynię swojego…...

Read more

Święto Błogosławionego Bronisława: obrazy

Na zakończenie nowenny studiów i przygotowań do święta liturgicznego, 30 stycznia Kongregacje św. biedni, zmarginalizowani, a przede wszystkim dzieci i młodzież. W tym dniu odbyła się modlitwa dziękczynna do Pana za dar błogosławionego założyciela i jednocześnie błaganie o jak najszybsze uznanie go za świętego przez Kościół powszechny. Do uhonorowania postaci,…...

Read more

„Chrzest Pański”: obrazy

5 stycznia w Bazylice odbyła się szczególna uroczystość, popularnie nazywana „Chrztem Pańskim”. Jest to obrzęd, który ma swoje korzenie na chrześcijańskim Wschodzie: w pierwszych wiekach bowiem dzień Objawienia Pańskiego nie był upamiętniany przybyciem Mędrców, ale właśnie Chrzest Chrystusa w Jordanie. Św. Grzegorz z Nazjanzu stwierdził: „Chrystus przyobleczony jest w światło,…...

Read more

Objawienie Pańskie

Objawienie Pańskie, czyli objawienie się Pana, jest świętem powszechności wiary: Jezus objawia się wszystkim ludziom, ponieważ przyszedł dla wszystkich. Izajasz zaprasza naród żydowski powracający z wygnania do radości i nadziei. Jest to fragment zapowiadający powszechne zbawienie. Nawet poganie są wezwani do Kościoła i do uczestniczenia w Bożych obietnicach, o czym…...

Read more

„Otwarcie się na Kościół synodalny”

Niedziela 2 stycznia, ks. Franco Moscone wszedł na Górę Archanioła i celebrował Boskie Tajemnice w Świętej Grocie: „Cieszę się, że mogę przeżyć część tego dnia tutaj w Monte Sant’Angelo, w tym sanktuarium tak pięknym i kochanym przez chrześcijaństwo i przez tak wielu ludzi, których wciąż rosną nawet w okresie pandemii;…...

Read more

Święto objawień: muzyka i obrazy

Modlitwa, wiara, śpiew, udział: nowenna, święto św. Michała Archanioła i 100-lecie Zgromadzenia Michelitów. Historia poprzez obrazy i muzykę Kliknij ikonę, aby obejrzeć wideo! Muzyka: „Hymn do św. Michała Archanioła”, Marco Frisina Fotografowie: Leonardo Ciuffreda, Angelo Cotugno Wykonanie: Chór Sanktuarium San Michele Arcangelo...

Read more