Droga, jesteśmy na Boże Narodzenie iz radością przychodzimy do Was, aby złożyć najlepsze życzenia. W tych dniach Słowo Boże przedstawia nam największych Świadków, którzy uwierzyli i zawierzyli Panu: weszli z Nim w wielką relację miłości, karmiąc głęboką wiarą, oddając się całkowitej dyspozycyjności, przyjmując postawę pokory, radości i kontemplacja. Józef z…...