Notizie

„Wąskie drzwi”: myśl o niedzieli

Dwudziesta pierwsza niedziela zwykła.

Odkupienie jest dla wszystkich, bez przywilejów. Bycie chrześcijaninem nie wystarczy, aby zostać zbawionym, musimy także przyjąć Chrystusa wewnętrznie i żyć dla Niego.

Sąd Boży jest jasny: w jego Królestwie będą pierwsi, którzy wydawali się trwać, a niektórzy ostatni, którzy zdawali się pierwsi.

Życie chrześcijańskie jest zatem wyborem, odpowiedzialnością, a także poprawką, która pochodzi od Boga: ma na celu dobro człowieka.

Archanioł chroni nas, a Duch pomaga nam wielbić Boga i odpowiadać Jego woli.

Angela Picaro

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.