Liturgia

Wielki Tydzień: rozkłady jazdy i przepisy

Wielki Tydzień jest teologicznym i duchowym skupieniem wiary chrześcijan: w nim są tajemnice ofiary, męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. W Ogrodzie Getsemane Jezus wydaje się doświadczać samotności i porzucenia w obliczu swego przeznaczenia: uczucie, że cała ludzkość przeżywa w ostatnich miesiącach z powodu epidemii, która każdego dnia powoduje tysiące…...

Read more

„Zmartwychwstanie i życie”: myśl o niedzieli

Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Dzisiejsza liturgia mówi nam o życiu chrześcijańskim jako zmartwychwstaniu. Zniechęconym wygnańcom w Babilonie prorok ogłasza powrót do domu obrazem zmartwychwstania. Św. Paweł przypomina, że Duch Święty, który mieszka w chrześcijaninie, uświęca go i daje mu przyrzeczenie zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Łazarza antycypuje zmartwychwstanie Chrystusa: Jezus jest zmartwychwstaniem i…...

Read more

„Miłość do bliźniego”: myśl niedzieli

Piętnasta niedziela zwykłego czasu. Miłość do Boga i bliźniego jest istotnym chrześcijaninem i duszą przykazań. W przypowieści o dobrym Samarytaninie Jezus wyjaśnia dzisiaj, kto jest następny. W przeciwieństwie do kapłana i lewity, Samarytanin pomaga potrzebującym: nie pyta, kim jest, skąd pochodzi, dlaczego tam jest, ale oferuje mu konkretną i bezinteresowną…...

Read more

„Jadąc do Jerozolimy”: myśl o niedzieli

Wróciliśmy do czasu zwykłego, którego trzynastą niedzielę obchodzimy. Jezus nie jest stworzony dla słabych, ale dla silnych, którzy umieją kochać. Naśladowanie Chrystusa nie jest dla tych, którzy łatwo się podniecają, ponieważ wymaga ubóstwa, poświęcenia i dostępności. To nie jest dla tych, którzy opóźniają odpowiedź, ponieważ Jezus przychodzi wcześniej niż wszystko…...

Read more

„Wiara bez widzenia”: myśl o niedzieli

Liturgia Drugiej Niedzieli Wielkanocnej skutecznie pokazuje nam, że tylko życie wspólnotowe wychowuje do odwagi świadectwa; odwrotnie, indywidualna izolacja rodzi wątpliwości. Bycie razem, dzielenie się nadziejami i wyborami, pomaga przezwyciężyć niepewności i męki oraz rodzi nadzieję i wiarę: odosobnione i niespokojne przesłuchanie może zasiać niewiarę. My także podążamy za przemieniającym zaproszeniem…...

Read more

Słowo Boże wśród nas: myśl o niedzieli

Liturgia trzeciej niedzieli zwykłego czasu przedstawia Jezusa jako Słowo Boże pośród świata. Święty Łukasz, po określeniu przyczyn napisania Ewangelii, przedstawia dyskurs Jezusa w synagodze w Nazarecie: On jest Mesjaszem, posłanym przez Boga i konsekrowanym przez Ducha Świętego, aby przemawiać w imieniu Pana, przynosząc Jego miłosierdzie i dlatego wolność i pomoc…...

Read more

„Missa propria”

In questa pagina è possibile consultare e scaricare i testi delle orazioni e delle letture della Messa Propria in onore di San Michele Arcangelo. Clicca sull’immagine in basso!    ...

Read more

Inno in onore di San Michele Arcangelo

E’ il canto più noto e classico tra quelli dedicati e rivolti all’Arcangelo. Nato come patrimonio devozionale dei pellegrini di Bitetto (Ba), l’inno ha un testo poetico fisso di natura popolare accompagnato da svariati arrangiamenti musicali. Quella che vi presentiamo è la versione cantata in Basilca e divenuta Inno ufficiale in onore di…...

Read more