Raffaele di Iasio

Wielki Tydzień: rozkłady jazdy i przepisy

Wielki Tydzień jest teologicznym i duchowym skupieniem wiary chrześcijan: w nim są tajemnice ofiary, męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. W Ogrodzie Getsemane Jezus wydaje się doświadczać samotności i porzucenia w obliczu swego przeznaczenia: uczucie, że cała ludzkość przeżywa w ostatnich miesiącach z powodu epidemii, która każdego dnia powoduje tysiące…...

Read more

„Zmartwychwstanie i życie”: myśl o niedzieli

Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Dzisiejsza liturgia mówi nam o życiu chrześcijańskim jako zmartwychwstaniu. Zniechęconym wygnańcom w Babilonie prorok ogłasza powrót do domu obrazem zmartwychwstania. Św. Paweł przypomina, że Duch Święty, który mieszka w chrześcijaninie, uświęca go i daje mu przyrzeczenie zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Łazarza antycypuje zmartwychwstanie Chrystusa: Jezus jest zmartwychwstaniem i…...

Read more

„Wybaw nas od smoka”: arcybiskup u stóp Archanioła

Po południu 25 marca, w dniu, w którym Kościół celebruje Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, prałat Franco Moscone wstąpił pokutnie na Górę Archanioła. Pastor diecezji Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo pragnął celebrować Boskie Tajemnice w Świętej Grocie, aby błagać, za pośrednictwem swego wiernego Anioła, o dobroć Boga w tym…...

Read more

Zawieszenie Mszy Świętych: komunikat prasowy Rektora

Zgodnie z dekretem Prezydenta Rady Ministrów i postanowieniami Konferencji Episkopatu Apulii otwarte Msze Święte otwarte dla publiczności są zawieszone na okres od 9 marca do 3 kwietnia 2020 r., A otwarcie Sanktuarium Bazyliki San Michele i Kościoła pozostaje zagwarantowane Madonny della Libera na osobistą modlitwę. W Świętej Grocie Archanioła Boska…...

Read more

„Być autentyczną szopką”: życzenia biskupa

Prawie rok po konsekracji biskupiej i osiedleniu się w diecezji Sipontine-Gargano, Mons. Franco Moscone przesłał świąteczne pozdrowienia swojemu ludowi diecezjalnemu. Boże Narodzenie musi zobowiązać nasze istnienie do rzucenia światła na indywidualistyczne i zanieczyszczone społeczeństwo, które próbuje odsunąć na bok wartości chrześcijańskie, proponując kulturę ignorującą słabych, odrzucającą najbardziej kruchych i najmniejszych;…...

Read more

Idź w górę, módl się, idź

Kilka dni przed świętem San Michele, do świątyni przybył Franco Lovignana. Biskup Aosty, kierując diecezjalną pielgrzymką poświęconą świętym celom Gargano, odwiedził miejsca pełne historii i duchowości bazyliki. Refleksja zaproponowana podczas celebracji eucharystycznej w Świętej Grocie została zainspirowana przesłaniem, które kończy „podróż” starożytną ścieżką Lombardii (tak zwane „Krypty”) u stóp ołtarza…...

Read more

Msza Święto Dziękczynienia

Jeśli obchody 28 września „oderwają się” od nowenny i nabierają już znaczenia uroczystej Wigilii, to obchody 30 zostały teraz ugruntowane jako ostatnia pochodna Obchodów ku czci San Michele i chwila dziękczynienia. To tak, jakby spotkanie to stanowiło ostatnią „rekomendację” Księcia Aniołów do podążania za jego nauczaniem, mimo to radości z…...

Read more

Procesja: podróż „związku”

Bardzo oczekiwanym wydarzeniem religijnym, pełnym głębokiego znaczenia wiary, synostwa i oddania, jest bez wątpienia procesja z 29 września. Statua i Miecz, noszone ulicami miasta, charakteryzują idealną obecność Archanioła, który „wychodzi” z Groty i spotyka się z ludem, aby go odwiedzić, pocieszać go i udzielać łask i błogosławieństw na jego korzyść.…...

Read more

Świąteczna sukienka

Wiesz, na imprezę nosisz elegancką i piękną sukienkę, godną okoliczności. Okoliczność, o której mowa, to Uroczystość Świętego Michała Archanioła 29 września: liturgiczna uczta, która zwykle „przyciąga” tysiące wiernych, ale która w tym roku, przypadająca w niedzielę, odnotowała naprawdę niezwykły udział. Od pierwszych godzin dnia rzeka pełna ludzi dosłownie wypełniała ulice…...

Read more

Obrońca Miasta

Obchody 28 września oficjalnie inaugurują Obchody ku czci San Michele: moment bardzo odczuwalny przez ludność, ponieważ jest uważany za „intymne” spotkanie miasta z jego patronem. Tradycyjna oferta wosku (lepsza „świeca”) ze strony organów obywatelskich stanowi w rzeczywistości zaufanie do powrotu pod ochronę Archanioła, który, jak wyraził to rektor P. Ladislao…...

Read more