Raffaele Di Iasio

La santità sui passi di Maria

Domenica 2 giugno il Santuario di San Michele ospiterà la Giornata Mariana della Famiglia Salesiana di Puglia. Una giornata, appunto, dedicata alla Vergine Maria che, sotto il titolo di „Ausiliatrice”, veglia e custodisce la Società di San Francesco di Sales. Un legame di „parentela” stringe i Salesiani con i Micheliti…...

Read more

„Dam ci Pocieszyciela”: myśl o niedzieli

Szósta Niedziela Wielkanocna. Duch Święty prowadzi chrześcijanina i Kościół. Jezus, który ma zamiar iść do Ojca, uspokaja tych, którzy Go naprawdę kochają i słucha Jego słów, obiecując Pocieszyciela. Duch jest z uczniami, uczy ich wszystkiego, sprawia, że wnikają głębiej w naukę Chrystusa: oni, podobnie jak chrześcijanie wszystkich czasów, muszą być…...

Read more

Un devoto… ministro

Nel pomeriggio del 16 maggio è giunto al Santuario il ministro Lorenzo Fontana. Trovandosi nella Città garganica per impegni politici, il titolare del Dicastero per la famiglia e le disabilità ha desiderato fortemente scendere nella Sacra Spelonca. L’onorevole Fontana – come egli stesso ha confidato – nutre una grande devozione per San…...

Read more

„Wiara bez widzenia”: myśl o niedzieli

Liturgia Drugiej Niedzieli Wielkanocnej skutecznie pokazuje nam, że tylko życie wspólnotowe wychowuje do odwagi świadectwa; odwrotnie, indywidualna izolacja rodzi wątpliwości. Bycie razem, dzielenie się nadziejami i wyborami, pomaga przezwyciężyć niepewności i męki oraz rodzi nadzieję i wiarę: odosobnione i niespokojne przesłuchanie może zasiać niewiarę. My także podążamy za przemieniającym zaproszeniem…...

Read more

E’ risorto, alleluia!

Il giorno di Pasqua, in tutto il mondo, la Chiesa rinnova l’annuncio pieno di meraviglia dei primi discepoli: “Gesù è risorto! E’ veramente risorto, come aveva predetto!”. La Comunità del Santuario di San Michele Arcangelo rivolge a tutti i devoti i migliori auguri di una Santa Pasqua: possano i nostri…...

Read more

„Pokutuj”: myśl o niedzieli

Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Pan chce naszego nawrócenia! Nieszczęścia wspomniane w dzisiejszej liturgii są ostrzeżeniami, przypominającymi o obowiązku nawrócenia, z jego owocami. Czas, który Pan pozostawia każdemu, podobnie jak drzewo figowe przypowieści, jest właśnie dlatego, że nie przedłużamy czasu zmiany naszego życia. Pan udziela nam wszystkim łaski nowego serca i…...

Read more

L’Arcivescovo e i frati francescani

«Parlo da fratello a fratelli»: con queste parole Mons. Franco Moscone, ricordando le proprie „origini religiose” e il ruolo di preposito generale della congregazione dei somaschi svolto, ha salutato i ministri provinciali delle famiglie francescane riuniti nella Celeste Basilica per officiare i Divini Misteri. Ai 40 frati presenti, impegnati nei…...

Read more

Zakończył się peregrinatio relikwii Giuseppe Moscati

W niedzielę 17 marca zakończył się Peregrinatio relikwii Giuseppe Moscati w Monte Sant’Angelo. Wydarzenie, które przypomniało obecność i udział wielu wiernych, którzy byli w stanie „podążać” za neapolitańskim świętym w modlitwie i pogłębianiu się w różnych parafiach miejskich. Cenny był wkład jezuickiego ojca Tommaso Guadagno, promotora kultu i pasjonata cnót…...

Read more

„In piedi, il Signore ci ama”: il messaggio quaresimale dell’Arcivescovo

A poco più di mese dal suo ingresso nella Diocesi garganica e all’inizio della Quaresima, l’Arcivescovo p. Franco Moscone ha indirizzato ai fedeli una lettera che racchiude lo speciale messaggio della „conversione”: essa è la parola chiave, quasi il significato stesso di questo tempo liturgico che prepara a vivere degnamente…...

Read more

Prace konserwacyjne

Od u 18 do  21 lutego Jaskinia Archanioła pozostanie zamknięta dla wiernych: prace konserwatorskie na piętrze uniemożliwią dostęp. Dlatego w tych dniach celebracje porannych pochwał, Mszy Świętych i Koronki do Bożego Miłosierdzia odbędą się w kościele Madonny della Libera. Transmisje strumieniowe również zostaną zawieszone....

Read more