Notizie

Una città micaelica… per ragazzi

Quest’anno il programma dei festeggiamenti in onore dell’Arcangelo sarà anticipato – e in qualche modo inaugurato – da uno speciale appuntamento: l’incontro-testimonianza con Marco Roberto Bertoli. Un appuntamento che ha il „sapore” della fede e della carità: Bertoli, infatti, è un missionario laico che nel 1995 è partito dalla sua…...

Read more

Września nowenna wrześniowa

W czwartek 19 września rozpocznie się nowenna przygotowań do uroczystości św. Michała Archanioła. Dziewięć dni charakteryzuje się modlitwą, medytacją i kościelnością. W rzeczywistości program przewiduje uroczysty recital anielskiej korony i celebrację Mszy Świętej (z nieszporami), podczas której ks. Pasquale Maria Mainolfi zaproponuje medytacje inspirowane tematem: „Wraz z San Michele odkryjemy…...

Read more