Notizie

„Pokutuj”: myśl o niedzieli

Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Pan chce naszego nawrócenia! Nieszczęścia wspomniane w dzisiejszej liturgii są ostrzeżeniami, przypominającymi o obowiązku nawrócenia, z jego owocami. Czas, który Pan pozostawia każdemu, podobnie jak drzewo figowe przypowieści, jest właśnie dlatego, że nie przedłużamy czasu zmiany naszego życia. Pan udziela nam wszystkim łaski nowego serca i…...

Read more

L’Arcivescovo e i frati francescani

«Parlo da fratello a fratelli»: con queste parole Mons. Franco Moscone, ricordando le proprie „origini religiose” e il ruolo di preposito generale della congregazione dei somaschi svolto, ha salutato i ministri provinciali delle famiglie francescane riuniti nella Celeste Basilica per officiare i Divini Misteri. Ai 40 frati presenti, impegnati nei…...

Read more

Zakończył się peregrinatio relikwii Giuseppe Moscati

W niedzielę 17 marca zakończył się Peregrinatio relikwii Giuseppe Moscati w Monte Sant’Angelo. Wydarzenie, które przypomniało obecność i udział wielu wiernych, którzy byli w stanie „podążać” za neapolitańskim świętym w modlitwie i pogłębianiu się w różnych parafiach miejskich. Cenny był wkład jezuickiego ojca Tommaso Guadagno, promotora kultu i pasjonata cnót…...

Read more

„In piedi, il Signore ci ama”: il messaggio quaresimale dell’Arcivescovo

A poco più di mese dal suo ingresso nella Diocesi garganica e all’inizio della Quaresima, l’Arcivescovo p. Franco Moscone ha indirizzato ai fedeli una lettera che racchiude lo speciale messaggio della „conversione”: essa è la parola chiave, quasi il significato stesso di questo tempo liturgico che prepara a vivere degnamente…...

Read more